Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Basisschool Passe-Partout

Nesselande in Rotterdam is een nieuwe wijk met een “brede school” met daarin drie scholen, een peuterspeelzaal, en een welzijns aanbod. De directie van de openbare basisschool Passe-Partout heeft ondersteuning gevraagd bij het profileren van hun school.

Hiervoor heeft Het Gele Viaduct de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • inwerken in bestaande informatie;
  • overleg over aanpak met directie;
  • bedenken plan van aanpak, hierbij aandacht voor betrokkenheid huidige ouders;
  • plan uitvoeren in samenwerking met directie en ouders;
  • regelmatige terugkoppeling en klankborden.

Het resultaat: een uitgevoerd communicatieplan dat heeft bijgedragen (naast de basisvoorwaarde van kwalitatief, veilig en uitdagend onderwijs) aan een toestroom van nieuwe leerlingen.

Een vergelijkbare opdracht is uitgevoerd voor Openbare Daltonbasisschool De Bergse Zonnebloem. Deze school is ondersteund om haar imago om te buigen naar de inmiddels gerealiseerde identiteit van kwalitatief goed onderwijs volgens het Daltonconcept. Een aantal jaren later is een gestage toestroom van nieuwe leerlingen werkelijkheid.