Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Tilburgse opbouwwerkers

In opdracht van Avans + is voor 12 opbouwwerkers van welzijnsorganisatie De Twern een ontwikkeltraject volkshuisvesting verzorgd. Hierbij heeft Het Gele Viaduct de verschillende modules vormgegeven, de gastsprekers uitgenodigd en de opbouwwerkers in de praktijk begeleid middels door hen gemaakte werkstukken.

Resultaat:

Opbouwwerkers weten beter hun werk, kunde en kennis voor het voetlicht te brengen; zoeken makkelijker naar benodigde informatie, kijken over hun eigen grenzen heen.