Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Gemengde scholen

Vanuit drie sporen: uitdagend pedagogisch klimaat, ook voor kinderen die beter dan gemiddeld presteren, ouderbetrokkenheid en schoolprofilering, zijn basisscholen ondersteund om hun leerlingenpopulatie een betere afspiegeling van de wijk te laten zijn.

Dit project is uitgeboerd samen met CED Rotterdam en Walraven Onderzoek en advies.

 

Activiteiten

Projectleiding van het totaal en daarnaast uitvoering op drie basisscholen van het spoor ouderbetrokkenheid en schoolprofilering. Scholen hierin ondersteund zelfstandig vorm te geven aan het benaderen van (nieuwe) ouders en hen betrekken bij schoolactiviteiten. Workshops gegeven, PR materiaal aangepast naar visie van mengen, visiebesprekingen met directies gevoerd.

 

Resultaat

Tevredenheid bij directie en leerkrachten over het doorzetten van een gemengde populatie op school.