Het Gele Viaduct

Marjan van Parijs

Telefoon 06-26132955

info@hetgeleviaduct.nl
www.hetgeleviaduct.nl

Projectarchief van Het Gele Viaduct

Opmaat, fondsenaanvraag

De thuiszorg organisatie OPMAAT had behoefte aan direct marketing en sponsoring. Het PR plan van Servicepakket Opmaat ligt hieraan ten grondslag. Doel is dat het PR plan een bijdrage levert aan ledenwerving, ledenbehoud en verhoging van het gebruik van het Servicepakket. Een aantal doelgroepen is specifiek benoemd.

Het Gele Viaduct heeft verschillende acties bedacht en tegen elkaar afgewogen. Inspanning, kosten en doorlooptijd zijn afgezet tegen de verwachte opbrengst. Ook is aangegeven welke marktinformatie op welke wijze dient te worden vastgelegd.

Resultaat: Focus van acties op het behalen van doelstellingen en prioriteiten bepaald.